วันอาทิตย์, ตุลาคม 23, 2016
บล็อก

หลอดฟลูออเรสเซนต์/หลอดนีออน ข้อดี และพิษจากหลอดฟลูออเรสเซนต์

หลอดฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent tube) หรือเรียก หลอดนีออน (neon lamp) จัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความส่องสว่างในเวลากลางคืนเพื่อให้เกิดการมองเห็น หรือ เพื่อให้เกิดแสงสี ทั้งใช้งานตามบ้านเรือน และป้ายโฆษณาต่างๆ หลอดนีออน (neon lamp)...

โลหะหนัก ประโยชน์ และพิษโลหะหนัก

โลหะหนัก (Heavy Methol) หมายถึง ธาตุที่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำ 5 เท่า หรือมีความถ่วงจำเพาะตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ซึ่งมีเลขอะตอมตั้งแต่ 23-92 จำนวนทั้งหมด 72...

น้ำยาล้างห้องน้ำ ประโยชน์ และพิษน้ำยาล้างห้องน้ำ

น้ำยาล้างห้องน้ำ หมายถึง น้ำยาทำความสะอาดที่ประกอบด้วยกรด และสารลดแรงตึงผิวที่ใช้สำหรับทำความสะอาด และขจัดคราบสกปรกในห้องน้ำ เนื่องด้วยปัจจุบัน ห้องน้ำหรือห้องสุขาของทุกบ้านเรือนจะก่อสร้างขึ้นจากปูนซีเมนต์ และมักปูพื้นด้วยกระเบื้อง ซึ่งวัสดุเหล่านี้ เมื่อสัมผัสกับน้ำเป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดคราบสกปรกเกิดขึ้น หากปล่อยคราบไว้นานมักขัดทำความสะอาดยาก ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีผลิตภัณฑ์สารเคมีที่สามารถช่วยขจัดคราบเหล่านั้นให้ง่ายขึ้น หรือมักเรียกทั่วไปว่า น้ำยาล้างห้องน้ำ...

ปูนแดง และประโยชน์ปูนแดง

ปูนแดง คือ ปูนที่มีส่วนผสมของปูนขาวกับผงขมิ้นร่วมกับเกลือป่นภายใต้สภาพที่มีความชื้นหรือมีการผสมน้ำ ซึ่งจะได้ก้อนปูนที่มีสีแดงส้มที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของด่างจากปูนขาวกับสารสีเหลืองส้มของขมิ้น คำว่า ปูนแดง เป็นคำเรียกลักษณะสีของปูนที่ปรากฏ คือ มีสีแดงส้ม แต่ทั้งนี้ สีที่ผสมได้อาจเป็นสีส้มอมแดงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของผงขมิ้นที่ใช้ทำส่วนผสม เพราะขมิ้นบางสายพันธุ์จะให้สีเหลือง ซึ่งหากนำมาผสมจะได้ปูนแดงเป็นสีส้มอมแดง แต่บางพันธุ์ที่มีสีเหลืองอมส้มหรอมีสีส้มมาก...

น้ำปูนใส และประโยชน์น้ำปูนใส

นํ้าปูนใส คือ สารละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) หรือสารละลายของปูนขาว (CaO) ที่ได้จากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอย จนได้ของแข็งที่เป็นผงหรือเกร็ดสีขาวขุ่นที่เรียกว่า ปูนขาว หลังจากนั้น นำผงปูนขาวมาละลายในน้ำหรือนำผงปูนขาวมาผสมกับขมิ้นจนได้ปูนแดงแล้วนำมาละลายน้ำ ซึ่งจะเรียกสารละลายนี้ว่า น้ำปูนขาวหรือน้ำปูนแดง หลังจากนั้น...

หมากฝรั่ง ประโยชน์ และข้อเสียหมากฝรั่ง

หมากฝรั่ง (Gum) เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเคี้ยวที่ผลิตขึ้นจากกัม และแบะแซ และผสมสารให้รสหรือสารอื่นเข้าไป เพื่อให้เกิดรสสัมผัสที่ดี และประโยชน์ในด้านอื่นๆ อาทิ ช่วยป้องกันฟันผุ ช่วยดับกลิ่นปาก ทำให้ลมหายใจมีกลิ่นหอม เป็นต้น ประวัติหมากฝรั่ง มนุษย์รู้จักเคี้ยวยางมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ แต่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่พบในสมัยกรีกโบราณ คือ...

สารหนู/อาร์เซนิก ประโยชน์ และพิษสารหนู

สารหนู (อาร์เซนิก/As) เป็นธาตุกึ่งโลหะที่มีจัดเป็นธาตุที่พบมากเป็นลำดับที่ 20 ของโลก เป็นสารที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากในด้านต่างๆ อาทิ ยารักษาเนื้อไม้ ยาฆ่าแมลง ส่วนผสมในอาหารสัตว์ เช่น ในอาหารสุกร และไก่ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต...

ยูเรเนียม

ยูเรเนียม (U) จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสีที่ทราบ และรู้จักกันดีสำหรับการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ หรือ ปรมาณู และปัจจุบัน ยังมีบทบาทสำคัญสำหรับใช้เป็นแหล่งให้ความร้อนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประวัติยูเรเนียม ธาตุยูเรเนียม ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1789 โดยนักเคมีชาวเยอรมัน Martin Klaproth...

หมากฝรั่งเลิกบุหรี่/หมากฝรั่งนิโคติน

หมากฝรั่งเลิกบุหรี่ หรือ หมากฝรั่งนิโคติน เป็นหมากฝรั่งที่มีส่วนผสมของนิโคตินทดแทนเพื่อใช้เคี้ยวสำหรับการเลิกบุหรี่ แต่ผู้ใช้จะยังได้รับนิโคตินเหมือนเดิม แต่อาจได้รับในปริมาณที่น้อยกว่าเดิมเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่ อีกทั้ง ยังทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับสารพิษชนิดอื่น รวมถึงทำให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะเลิกบุหรี่ได้ง่าย นิโคตินในบุหรี่ เป็นสารนิโคตินแหล่งสำคัญที่ทำให้คนเราเสพติดนิโคติน โดยขณะสูบบุหรี่ นิโคตินจะเข้าสู่ปอด และเข้าสู่กระแสเลือด และเข้าสู่สมองภายใน...