วิธีแก้ปัญหาแอร์มีน้ำหยอด

30488

ปัญหาแอร์มีน้ำหยด ถือเป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นมากกับแอร์บ้าน ไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็ตาม เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาการประกอบ และติดตั้งเป็นหลัก และเมื่อเกิดน้ำหยดแล้วก็มักเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะแอร์ที่ติดตั้งในห้องนอน เพราะมักมีน้ำหยดลงบนที่นอน ทำให้เปิดแอร์นอนไม่ได้ หรือหากไม่ได้หยดลงที่นอน ก็มักมีเสียงน้ำหยดให้รำคาญใจ ทำให้นอนไม่หลับอยู่เรื่อย

%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%94

1. ท่อน้ำทิ้งแอร์รั่ว
อาการน้ำหยดจากแอร์ อาจเกิดจากปัญหาท่อน้ำทิ้งในช่วงต่อจากถาดรองน้ำทิ้งมีการแตกรั่ว ซึ่งสามารถสังเกตได้ง่าย โดยจะพบจุดรั่ว ณ ตำแหน่งท่อน้ำทิ้ง ไม่มีการไหลออกมาจากเครื่องก่อนหยด ตำแหน่งที่พบมักพบเป็นรอยร้าว และมีน้ำหยดออก นอกจากนั้น อาจมีจุดแตกจุดรั่วตามแนวท่อก่อนออกจากผนังห้องก็ได้

วิธีแก้ปัญหา:
ให้ตัด และเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งจุดที่รั่วหรือเปลี่ยนท่อใหม่ ไม่ควรใช้ผ้าเทปพันหรือการทาด้วยกาว เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หากใช้ไปสักระยะ และจุดสำคัญที่มักพบเป็นสาเหตุทำให้น้ำหยด คือ จุดต่อระหว่างท่อน้ำทิ้งกับถาดรองน้ำทิ้ง ซึ่งต้องสวม และพันผ้าให้แน่นเป็นพิเศษ

2. ถาดน้ำทิ้งมีรอยรั่วหรือมีช่องว่างระหว่างร่องประกบถาดน้ำทิ้ง
ถาดรองน้ำทิ้งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มเครื่อง และรองรับน้ำทิ้ง ซึ่งน้ำทิ้งจะหยด และถูกรองรับไว้ที่ถาด พร้อมไหลออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งไป หากถาดรองรับน้ำทิ้งมีการรั่วหรือมีรอยแตกก็มักเป็นสาเหตุของน้ำหยดเสมอ นอกจากนั้น มักพบปัญหาจุดเชื่อมประกบระหว่างถาดรองน้ำทิ้งกับฝาครอบส่วนอื่น ไม่แน่น และมีรูให้น้ำซึมผ่านได้

วิธีแก้ปัญหา:
ให้เชื่อมปิดรอยแตกรั่วหรือเปลี่ยนถาดรองเสียใหม่ ส่วนกรณีน้ำหยดจากร่องจุดประกบของถาดน้ำทิ้งกับส่วนประกอบอื่นให้ทำการไขประกบให้แน่น หากมีการชำรุดหรือซ่อมไม่ได้ให้เปลี่ยนถาดใหม่รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมประกบอื่นๆด้วย

3. ติดตั้งชุดคอยล์เย็นไม่ได้ระดับ
การติดตั้งฐานรองเครื่องแอร์ที่ไม่ได้แนวระดับ โดยเอียงขึ้นทางแนวท่อน้ำทิ้งมักทำให้เกิดปัญหาน้ำทิ้งจากฐานรองแอร์ไหลออกไปแนวอื่น และซึมออกจากเครื่องเป็นปัญหาน้ำหยดอยู่เสมอ หากแนวฐานรองเครื่องได้ระดับน้ำทิ้งจากฐานรองจะไหลตามแนวเข้าสู่ท่อน้ำทิ้งที่ต่อเชื่อมกับถาดรองน้ำทิ้ง ไม่มีการหยดออก

วิธีแก้ปัญหา:
ให้ถอดเครื่องแอร์ออกจากฐานรอง พร้อมหาระดับของรูฐานรองที่จะเจาะให้มีระดับลาดเอียงตามแนวไหลออกทางรูระบายน้ำทิ้งเล็กน้อย ทำการเจาะ และติดตั้งเครื่องแอร์ใหม่ โดยติดตั้งให้ได้แนวระดับ การหาระดับควรใช้อุปกรณ์วัดระดับน้ำช่วยในการหาระดับที่สมดุล

%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%942

4. ปลายท่อที่ต่อกับถาดน้ำทิ้งมีสิ่งสกปรกอุดตัน
จุดต่อระหว่างถาดน้ำทิ้งกับท่อน้ำทิ้งมีการอุดตันของของสิ่งสกปรกต่างๆ ไหลผ่านท่อไม่ได้ทำให้น้ำขัง และล้นออกตามช่องว่างต่างๆ กรณีนี้มักพบเกิดมากเนื่องจากสาเหตุไม่ค่อยล้างแอร์บ่อย ทำให้ฝุ่นหลุดจากที่เกาะตามอุปกรณ์ต่างๆรวมตัวกันแน่นอุดตันที่ปากท่อน้ำทิ้ง รวมไปถึงกรณีที่เกิดขึ้นจากแผ่นยางรองใบพัดมีการบวมแล้วเข้าอุดรูปากท่อน้ำทิ้ง

วิธีแก้ปัญหา:
ให้ถอดเครื่องแอร์ออกจากฐานรอง และถอดฝาครอบออกทำความสะอาดทั้งภายใน และบริเวณจุดเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง พร้อมทำความสะอาดรูท่อน้ำทิ้ง ถาดรองน้ำทิ้ง และที่สำคัญให้ทำการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์อื่นๆของแอร์ด้วย สำหรับกรณีที่เกิดจากยางรองเสื่อมสภาพให้ทำการเปลี่ยนยางรองใหม่

5. ท่อน้ำทิ้งอุดตัน
กรณีนี้ เป็นคนละกรณีในข้อที่ 4 โดยบางครั้งท่อน้ำทิ้งที่ต่อมีการโค้งงอมากอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการ อุดตันของฝุ่น และสิ่งสกปรกต่างๆได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณที่มีการโค้งงอตั้งแต่ 90 องศา หรือน้อยกว่า

วิธีแก้ปัญหา:
ให้ทำการอัดลมด้วยปั๊มลมเข้าท่อเพื่อไล่สิ่งสกปรกที่อุดตันออก หากไม่ออกให้ทำการตัดท่อเป็นจุดๆ และไล่ด้วยลมเพื่อหาจุดอุดตัน พร้อมเปลี่ยนท่อใหม่ในบริเวณที่พบหรือเปลี่ยนท่อใหม่ทั้งชุด และที่สำคัญควรปรับระดับโค้งงอของท่อให้มากกว่า 90 องศา หรือไม่ให้มีจุดโค้งงอยิ่งถือเป็นการดีที่สุด

นอกจากนี้ หากตรวจสอบแล้วไม่พบสาเหตุของน้ำหยดจากกรณีที่กล่าวมาข้างต้น ให้ตรวจสอบว่าน้ำที่หยดนั้นมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่น้ำที่เกิดจากเครื่องแอร์ เช่น น้ำหยดจากผนังหรือท่อน้ำที่ติดตั้งด้านบนเครื่องแอร์ ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นน้ำหยดจากแอร์ก็ได้