สเปรย์ปรับอากาศ

35420

สเปรย์ปรับอากาศ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และทำให้อากาศมีกลิ่นหอม รวมถึงการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอากาศหรือผิวของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเรือน และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

ชนิดสเปรย์ปรับอากาศ
1. สเปรย์ปรับอากาศสำหรับการฆ่าเชื้อ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เป็นชนิดที่ประกอบด้วยสารที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส และจุลินทรีย์จำพวกแบคทีเรียเป็นหลัก โดยเฉพาะบริเวณที่อับชื้นหรือมีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกต่างๆทำให้เชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโต และสร้างกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้ ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น กลิ่นสังเคราะห์ เพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำยา

2. สเปรย์ปรับอากาศสำหรับดับกลิ่น
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ีมีการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมหรือสามารถทำขึ้นเองได้โดยไม่ผ่านกระบวนการอัดก๊าซ เป็นชนิดที่ใช้สำหรับการดับกลิ่น และการสร้างกลิ่นหอมให้กับอากาศเป็นหลัก อาจมีส่วนประกอบของสารต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ร่วมด้วย องค์ประกอบหลักจะเป็นน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากพืชหรือสังเคราะห์ขึ้นมาโดยเฉพาะ

สเปรย์ปรับอากาศ

ประโยชน์
1. กำจัดกลิ่นในอากาศ ด้วยคุณสมบัติของสารที่สามารถลดจำนวนของแบคทีเรียที่อาจมีการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นในอากาศ
2. ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ด้วยสารที่เป็นองค์ประกอบมีฤทธิ์ต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
3. ดับกลิ่น และทำให้กลิ่นหอม ด้วยสารให้กลิ่นสังเคราะห์ของกลิ่นหอมต่างๆจะที่ช่วยระงับกลิ่นอาหารหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆในอากาศ

สเปรย์ปรับอากาศสำหรับการฆ่าเชื้อ
ส่วนประกอบ
1. triethylene glycol
2. Alkyl dimethylbenzylammonium saccharinate
3. สารให้กลิ่นหอม

การใช้งาน
1. ฉีดพ่นภายในห้อง
2. ฉีดพ่นบนพื้นผิววัสดุ เช่น โต๊ะ พื้นห้อง หนัง เพดาน ตู้เสื้อผ้า เสื้อผ้า เป็นต้น

– ก่อนใช้งานให้เปิดประตู หน้าต่างหรือช่องระบายอากาศออกให้หมด
– การใช้งานทุกครั้ง ควรเขย่าขวดเสียก่อน และไม่ควรใช้งานขณะอยู่ในห้อง เมื่อฉีดเสร็จให้ปิดห้องทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที
– ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มักไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถกำจัดกลิ่นได้หมด หากบริเวณห้องหรือสถานที่มีความชื้นมาก

ข้อควรระวัง
1. ไม่ใช้สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ หากพบมีอาการแพ้ควรหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหอบหืด
2. ส่วนประกอบมีฤทธิ์ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจหากสัมผัสในปริมาณมาก
3. ควรหลีกเลี่ยงฉีดพ่นในห้องขณะที่มีอาหารหรือไม่ได้เก็บหรือปิดอาหารให้มิดชิด
4. ขณะใช้งานควรสวมผ้าปิดจมูก สวมถุงมือทุกครั้ง
5. เก็บรักษาให้ห่างจากแสงแดด แหล่งความร้อน และประกายไฟ

สเปรย์ปรับอากาศสำหรับดับกลิ่น
ส่วนประกอบ
1. น้ำมันหอมระเหย ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ เช่น กลิ่นกุหลาบ กลิ่นส้ม กลิ่นเจอเรเนียม เป็นต้น
2. แอลกอฮอล์
3. น้ำ

การใช้งาน
– ใช้ฉีดพ่นภายในห้องเพื่อดับกลิ่น และปรับอากาศให้มีกลิ่นหอม
– ใช้ฉีดพ่นตามผิววัสดุต่างๆ เช่น พรม โชฟา ผ้าม่าน ตู้เสื้อผ้า ให้ให้มีกลิ่นหอม