เกี่ยวกับเรา

สยามเคมี.คอม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และผลิตภัณฑ์เคมี ที่ได้จากงานวิจัย และข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อที่จะนำเสนอ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

น้ำหมักชีวภาพเข้มข้น ตราพืชเกษตร

สถานที่ผลิต :

บ้านดงเค็ง เลขที่ 153 ม. 6 ต. บ่อใหญ่ อ. บรบือ จ. มหาสารคาม

ธวัชชัย ศรีภักดี

ประสบการณ์การทำงาน : งานการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม และ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานรัฐ

รายละเอียดสินค้า : https://puechkaset.com/shop/
รายละเอียดสินค้า เว็บในเครือ : https://siamchemi.com/shop/
ติดตามข่าวสาร : https://www.facebook.com/puechkaset/

การติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์
ข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมถึงประเด็นในด้านต่างๆ ท่านสามารถสอบถามได้ที่

ผ่าน Line

– ค้นหาเบอร์โทร : 0944902121
– ค้นหา Line ID : puechkaset

โทรศัพท์ และSMS

เบอร์โทร 094-4902121

อีเมลล์

อีเมลล์ : unchaleeklong@gmail.com